Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Newyddion

Yr Wyddfa ac Eryri

Mae Parc Cenedlaethol Eryri wedi datgan y bydd Grŵp Tasg a Gorffen ar Enwau Lleoedd yn ystyried a ddylid defnyddio’r enwau Cymraeg uchod yn unig, yn ymgynghori, ac yn adrodd mewn rhai misoedd. Felly bydd cyfle i gymryd rhan mewn Parhau darllen

Dilyn Enwau ar hyd Llwybr Arfordir Môn

Gofynnwyd i’r Gymdeithas roi cyngor a chefnogaeth i swyddogion Cyngor Ynys Môn, swyddogion llwybr arfordir gogledd Cymru yn Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Chyfeillion y Llwybr ym Môn.

Bwriad y cyfeillion oedd gosod polion ar hyd y llwybr yn achlysurol Parhau darllen

3 Hydref: Llafar Gwlad

Mae rhifyn diweddaraf y cylchgrawn Llafar Gwlad (Hydref 2020) wedi ei neilltuo’n arbennig ar gyfer enwau lleoedd.
Dylai fod ar gael yn eich siop lyfrau leol neu gellir ei archebu ar wefan Gwasg Carreg Gwalch: https://carreg-gwalch.cymru

28 Gorffennaf 2020: Anrhydedd i Angharad

Mae’r Orsedd wedi cyhoeddi enwau’r bobl oedd i fod i gael eu hanrhydeddu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron, gan gynnwys i’r Wisg Werdd:
Angharad Fychan: Mae Angharad Fychan, Pen-bont Rhydybeddau, Aberystwyth, wedi cyfrannu’n helaeth i faes enwau lleoedd. Er Parhau darllen