Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Erthyglau

Coe, Jon: ‘River and Valley Terms in the Book of Llandaf’, in Nomina xxiii. (2000) 5-21. http://www.snsbi.org.uk/Nomina_articles/Nomina_23_Coe.pdf

Griffith, Buddug: ‘Dilyn Afon – Yr Afon Fawddach’, yn Llên y Llannau: Eisteddfodau 1982, 64-8.

Huws, Richard E.: ‘Yr Elfen Dwrgi / Dyfrgi mewn Enwau Lleoedd

https://www.cymdeithasenwaulleoedd.cymru/wp-content/uploads/2021/02/DWRGI2.pdf

James, Terrence: ‘Place-name Distributions and Field Archaeology in South-west Wales’, in Taylor, S. (ed.) The Uses of Place-names, 1998. https://web.archive.org/web/20070721214657/http://www.terra-demetarum.org.uk/Articles/Place-name%20distributions.pdf

Jones, Nerys Ann: ‘Mynegai i’r Trafodaethau ar Enwau Lleoedd gan Henry Owen ac E. J. Phillimore yn The Description of Penbrokshire gan George Owen, Henllys’ / ‘An Index to the Discussions on Place-names by Henry Owen and E. J. Phillimore in The Description of Penbrokshire by George Owen of Henllys’, yn / in Studia Celtica xxvi-xxvii. (1991-2) 214-24.

=

Jones, Nerys Ann: ‘An index to the discussions on place-names by Henry Owen and Egerton Phillimore in The Description of Penbrokshire by George Owen of Henllys’, in  Nomina, 15 (1991–2), 107–24. http://www.snsbi.org.uk/Nomina_articles/Nomina_15_Jones.pdf

Morgan, Prys: ‘Locative surnames in Wales: a preliminary list’, in  Nomina, 14 (1990–91), 7–23. http://www.snsbi.org.uk/Nomina_articles/Nomina_14_Morgan.pdf

Myrddin ap Dafydd: Cyfres o sgyrsiau radio  yn trafod enwau lleoedd Cymru https://www.bbc.co.uk/programmes/p08jjjzr

Owen, Hywel Wyn: ‘Archif Melville Richards: A place-name resource database for Wales’ in Nomina, 29 (2006), 81–96.  http://www.snsbi.org.uk/Nomina_articles/Nomina_29_Owen.pdf

Owen, Hywel Wyn: ‘English place-name patterns and Welsh stress-patterns’, in Nomina xii. (1987) 99–114.

http://www.snsbi.org.uk/Nomina_articles/Nomina_11_Owen.pdf

Parry Owen, Ann: ‘Ar Drywydd afon’ https://pedwargwynt.cymru/dadansoddi/ar-drywydd-afon

Parry Owen, Ann: ‘Mynegai i enwau lleoedd ym marddoniaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol / Index of place-names in medieval Welsh poetry’ https://www.geiriadura.cymru/post/mynegai-i-enwau-lleoedd-ym-marddoniaeth-yr-oesoedd-canol

Pierce, Gwynedd O.:  English influence on place-names in Wales’, Onoma, 17 (1972–3), 173–91.

Pierce, Gwynedd O.:  ‘Enwau-lleoedd anghyfiaith yng Nghymru’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, 18 (1959), 252–65.

Pierce, Gwynedd O.:  ‘Houses of the Welsh upper-class families in the 13th and 14th centuries’, in William Rees, An Historical Atlas of Wales from Early to Modern Times (Cardiff, 1951), Plate 48.

Pierce, Gwynedd O.:  ‘Place-Names’, in J.F. Rees (ed.), The Cardiff Region (Cardiff, 1960), 171–6.

Pierce, Gwynedd O.:  Place-Names’, in D. Huw Owen (ed.), Settlement and Society in Wales (Cardiff, 1989), 73–94.

Pierce, Gwynedd O.:  ‘The need for a national survey of place-names in Wales’, Journal of the English Place-Name Society, 19 (1985–6), 29–42.

Pierce, Gwynedd O.: ‘The Welsh mystwyr, in Nomina xxiii. (2000) 121-39.

http://www.snsbi.org.uk/Nomina_articles/Nomina_23_Pierce.pdf

Pierce, Gwynedd O.: ‘Welsh place-name studies: the background’, in Archaeologia Cambrensis cxliv. (1995) 26–36.

Richards, Melville: ‘The Irish settlements in southwest Wales’, in Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland xc. (1960) 133–62.

Richards, Melville: ‘The sites of some medieval gallows’ in Archaeologia Cambrensis cxiii. (1964) 159–68.

Richards, Melville: ‘Early Welsh territorial suffixes’, in Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland xcv. (1965) 205–12.

Richards, Melville: ‘Ecclesiastical and secular in Medieval Welsh settlement’, in Studia Celtica iii. (1968) 9–18.

Rowlands, Emrys: ‘Casgliad o enwau yn Uwchaled: Enwau a Hanesion Cwm Penanner’, yn Llên y Llannau: Eisteddfodau 2000, 101-15.

Thomas, Colin: ‘Place-name analysis in the geographical study of the rural landscape of Wales’, in Studia Celtica viii-ix. (1974) 299–318.

Thomas, Colin: ‘Place-name studies and agrarian colonization in North Wales’, in Welsh History Review x. (1980) 155–71.

Thomas, R. J.: ‘Enwau afonydd â’r ôlddodiad –wy’, yn Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd vii. (1934) 117–33 a viii. (1935) 27–43.

‘What’s in a name?’  http://friendsoffriendlesschurches.org.uk/whats-in-a-name/?fbclid=IwAR2t4WT-X8vWMqvCOvo3Ili5C2aCzkDsbM154_yfFWIBEARReMUFFPR9Hbw

Colofnau Newyddion a Barn

new-call-legal-protection-wales