Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Erthyglau

Coe, Jon: ‘River and Valley Terms in the Book of Llandaf’, in Nomina xxiii. (2000) 5-21

Huws, Richard E.: ‘Yr Elfen Dwrgi / Dyfrgi mewn Enwau Lleoeddhttps://www.cymdeithasenwaulleoedd.cymru/dwrgi2/

James, Terrence: ‘Place-name Distributions and Field Archaeology in South-west Wales’, in Taylor, S. (ed.) The Uses of Place-names, 1998. https://web.archive.org/web/20070721214657/http://www.terra-demetarum.org.uk/Articles/Place-name%20distributions.pdf

Jones, Nerys Ann: ‘Mynegai i’r Trafodaethau ar Enwau Lleoedd gan Henry Owen ac E. J. Phillimore yn The Description of Penbrokshire gan George Owen, Henllys’ / ‘An Index to the Discussions on Place-names by Henry Owen and E. J. Phillimore in The Description of Penbrokshire by George Owen of Henllys’, yn / in Studia Celtica xxvi-xxvii. (1991-2) 214-24.

Myrddin ap Dafydd: Cyfres o sgyrsiau radio  yn trafod enwau lleoedd Cymru https://www.bbc.co.uk/programmes/p08jjjzr

Owen, Hywel Wyn: ‘English place-name patterns and Welsh stress-patterns’, in Nomina xii. (1987) 99–114.

Pierce, Gwynedd O.: ‘The Welsh mystwyr, in Nomina xxiii. (2000) 121-39.

Pierce, Gwynedd O.: ‘Welsh place-name studies: the background’, in Archaeologia Cambrensis cxliv. (1995) 26–36.

Richards, Melville: ‘The Irish settlements in southwest Wales’, in Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland xc. (1960) 133–62.

Richards, Melville: ‘The sites of some medieval gallows’ in Archaeologia Cambrensis cxiii. (1964) 159–68.

Richards, Melville: ‘Early Welsh territorial suffixes’, in Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland xcv. (1965) 205–12.

Richards, Melville: ‘Ecclesiastical and secular in Medieval Welsh settlement’, in Studia Celtica iii. (1968) 9–18.

Thomas, Colin: ‘Place-name analysis in the geographical study of the rural landscape of Wales’, in Studia Celtica viii-ix. (1974) 299–318.

Thomas, Colin: ‘Place-name studies and agrarian colonization in North Wales’, in Welsh History Review x. (1980) 155–71.

Thomas, R. J.: ‘Enwau afonydd â’r ôlddodiad –wy’, yn Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd vii. (1934) 117–33 a viii. (1935) 27–43.

‘What’s in a name?’  http://friendsoffriendlesschurches.org.uk/whats-in-a-name/?fbclid=IwAR2t4WT-X8vWMqvCOvo3Ili5C2aCzkDsbM154_yfFWIBEARReMUFFPR9Hbw

Colofnau Newyddion a Barn

new-call-legal-protection-wales