Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Digwyddiadau

20 Mai / May 2022, 10.30-16.30

Carto-Cymru 2022

‘Mapio mewn Megabitiau / Mapping in Megabits’

Ar lein, am ddim / Free online

https://rb.gy/0xcnsw

20 Mai / May 2022, 7.00 yh /pm

Cymdeithas Hynafiaethwyr Môn / Anglesey Antiquarian Society

‘Place-names revealing history’

Rhian Parry

Oriel Môn, Llangefni

http://www.hanesmon.org.uk/

21 Mai / May 2022

Scottish Place-Name Society

2022 Spring Conference

Sabhal Mòr Ostaig, Skye

https://spns.org.uk/spring-conference-2022

1 Awst / August 2022, 3.15 yp / pm

‘Enwau Lleoedd Ceredigion’

Angharad Fychan

Y Babell Lên, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Tregaron

24 Awst / August 2022, 1.00 yp /pm

Darlith Hallstatt, MOMA Machynlleth

James January-McCann

‘Enwau Lleoedd Dyffryn Dyfi’

Tabernacl, Machynlleth

https://moma.cymru/e/darlith-hallstatt-dr-james-january-mccann-enwau-lleoedd-dyffryn-dyfi/

1 Hydref / October 2022

Cynhadledd Flynyddol a ChCB CELlC / WPNS Annual Conference and AGM

Manylion i ddilyn / Details to follow