Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Digwyddiadau

4 Hydref  2023, 10am – 3pm

Dilyn Dyfi

Gweithdy cofnodi mân enwau lleoedd dyffryn Dyfi

Senedd-dy Owain Glyndŵr, Machynlleth:

Galwch heibio i gofnodi’ch mân enwau lleoedd ac unrhyw hanesion cysylltiedig.
Mae’r prosiect hwn yn bartneriaeth rhwng Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru a Siop
Lyfrau’r Senedd-dy, Merched y Wawr, amaethwyr lleol, Ysgol Bro Hyddgen, a chymdeithasau pysgota.

Ariennir y cynllun gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

7 Hydref / October 2023

Cynhadledd Flynyddol a ChCB CELlC / WPNS Annual Conference and AGM

Drwm, LLGC / NLW, Aberystwyth

Rhaglen / Programme

17 Hydref  2023, 11am – 3pm

Dilyn Dyfi

Gweithdy cofnodi mân enwau lleoedd dyffryn Dyfi

Caffi’r Hen Siop, Dinas Mawddwy:

Galwch heibio i gofnodi’ch mân enwau lleoedd ac unrhyw hanesion cysylltiedig.
Mae’r prosiect hwn yn bartneriaeth rhwng Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru a Siop
Lyfrau’r Senedd-dy, Merched y Wawr, amaethwyr lleol, Ysgol Bro Hyddgen, a chymdeithasau pysgota.

Ariennir y cynllun gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

4 Tachwedd / November 2023

SNSBI/SPNS Joint Autumn Conference on line

Call for papers

Please send your title and a brief abstract, by 22 September 2023, to
secretary@snsbi.org.uk

10 – 13 Mai / May 2024

SNSBI Spring Conference
Dublin City University