Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Digwyddiadau

26-29 Ebrill / April 2019

Cynhadledd Flynyddol / Annual Conference

Society for Name Studies in Britain and Ireland

Prifysgol Nottingham / Univerisity of Nottingham

10 Mai / May 2019  7.00yh/pm

Sgwrs gan aelodau CELlC am gasglu a gwarchod enwau Cymru / A talk by members of WPNS on collecting and protecting the names of Wales

Neuadd Goffa Trefdraeth, sir Benfro / Newport Memorial Hall, Pembrokeshire

(e-bostiwch/email sophiej@planed.org i gadw lle / to book your place)

 

11 Mai / May 2019  10.30yb/am-12.30yp/pm, 1.30-3.30yp/pm

Sesiwn ‘galw heibio’ i gofnodi enwau Trefdraeth a’r fro / A drop in session to record the names of Newport and the surrounding area

Neuadd Goffa Trefdraeth, sir Benfro/ Newport Memorial Hall, Pembrokeshire

21 Mai / May 2019  7:30yh/pm

‘Datgloi Enwau Lleoedd’

Angharad Fychan

Treftadaeth Llandre Heritage

Ysgoldy Bethlehem, Llandre

13 Gorffennaf / July 2019  10.30yb/am

Ymweld â thair ffynnon o dan arweiniad Eirlys Gruffydd-Evans

Cymdeithas Ffynhonnau Cymru

Cwrdd yn Festri Capel Bethesta, yr Wyddgrug

 

17 Gorffennaf / July 2019  1.00yp/pm

‘Cynefin Enwau’

Hywel Wyn Owen

Gŵyl Tysilio

Eglwys Sant Tysilio, Porthaethwy.

 

6 Awst 2019

Taith Gerdded i Ben y Gogarth

dan arweiniad Siôn Dafis

Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy

 

4 Hydref 2019  2.30-4.30yp

Gweithdy ar gyfer gwirfoddolwyr casglu enwau Tredegar, Rhisga, a Chaerdydd

Workshop for place-name collecting volunteers of Tredegar, Rhisga, and Cardiff

Archifau Morgannwg, Caerdydd / Glamorgan Archives, Cardiff

 

5 Hydref / October 2019

Cynhadledd Flynyddol / Annual Conference

Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru / Welsh Place-Name Society

Archifau Morgannwg, Caerdydd / Glamorgan Archives, Cardiff