Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Digwyddiadau

22 Medi / September 2019 11.30yb/am

Taith gerdded o gwmpas ardal Bont-goch (Elerch), gogledd Ceredigion

Taith gymharol rwydd tua 6 milltir, dan arweiniad Richard Huws a Meurig Davies. Y llwybr yn wahanol i un 2017. Cyfyngir y nifer i 25, a phawb yn gyfrifol am ei ddiogelwch ei hun.

A guided walk (in Welsh, with some translation) in the Bont-goch (Elerch) area, north Ceredigion

A reasonably easy walk of about 6 miles, led by Richard Huws and Meurig Davies. A different route to the 2017 walk. Numbers restricted to 25, and everyone responsible for his/her own safety.

Cychwyn o / Starting point: Eglwys Elerch Church (SY24 5DP / SN 683 864)

Enwau i / Names to: angharad.fychan@googlemail.com

 

4 Hydref / October 2019  2.30-4.30yp/pm

Gweithdy ar gyfer gwirfoddolwyr casglu enwau Tredegar, Rhisga, a Chaerdydd

Workshop for place-name collecting volunteers of Tredegar, Rhisga, and Cardiff

Archifau Morgannwg, Caerdydd / Glamorgan Archives, Cardiff

 

5 Hydref / October 2019   10yb/am-4yp/pm

Cynhadledd Flynyddol CELlC / WPNS Annual Conference

Archifau Morgannwg, Caerdydd / Glamorgan Archives, Cardiff

https://www.cymdeithasenwaulleoedd.cymru/cynadleddau/

Dyddiad cau cofrestru / Registration closing date: 26 Medi / September 2019

 

10 Hydref / October 7.30 yh/pm

‘Rhai o enwau rhyfedda’r ardal’

David Thorne

Cymdeithas Capel Brondeifi

Festri Brondeifi, Llanbedr Pont Steffan

 

12 Hydref / October (amser i’w gadarnhau)

‘Ôl Pobl ar Enwau Lleoedd’

David Thorne

Gŵyl Gymraeg Aberdâr

Amgueddfa Cwm Cynon

 

19 Hydref / October 2019   10yb/am-4.30yp/pm

Cynhadledd Hydref SNSBI Autumn Conference

‘Vikings and names’

Huntington Room, The King’s Manor, University of York

http://www.snsbi.org.uk/2019_York.html

Dyddiad cau cofrestru / Registration closing date: 15 Hydref / October 2019

 

16 Tachwedd / November 2019 10yb/am-3yp/pm

Diwrnod cofnodi enwau ardal plwyf Llanbeblig, Caernarfon

CELlC a Chymdeithas Ddinesig Caernarfon

Clwb Iotio / Yacht Club, Porth yr Aur, Caernarfon

 

19 Tachwedd / November 2019  7yh/pm

‘Crwydro Gogledd Ceredigion’

Angharad Fychan

Cymdeithas Capel Seion,

Festri Seion, Stryd y Popty, Aberystwyth

 

2 Rhagfyr / December 7.30 yh/pm

‘Olion traed ein tadau’

David Thorne 

Cymdeithas Capeli Bwlch-y-corn a Pheniel  

 

9 Mawrth / March 2020  7yh/pm

‘Ar Dramp yng Ngogledd Ceredigion’

Angharad Fychan

Cymdeithas y Morfa

Festri Capel y Morfa, Aberystwyth

 

17-20 Ebrill / April 2020

Cynhadledd Wanwyn SNSBI Spring Conference

Gwesty Heronston, Pen-y-bont / Heronston Hotel, Bridgend

http://www.snsbi.org.uk/2020_Bridgend.html

 

12 Mai / May 2020

‘Names in Flintshire’

Hywel Wyn Owen

Aberchwiler and Bodfari 55 Club

Bodfari