Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Digwyddiadau

17-20 Ebrill / April 2020

Cynhadledd Wanwyn SNSBI Spring Conference

Gwesty Heronston, Pen-y-bont / Heronston Hotel, Bridgend

http://www.snsbi.org.uk/2020_Bridgend.html

 

29 Ebrill / April 2020 11yb/am

‘Collecting Welsh Place Names’
James January-McCann
Aberystwyth and District Probus Club
Waunfawr Community Hall, Brynceinion, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3PN.

 

12 Mai / May 2020 7-9yh/pm

Noson cofnodi enwau lleoedd plwyfi Llanwnda, Llandwrog a Llanfaglan

Digwyddiad ar y cyd rhwng CELlC a Chymdeithas Hanes yTair Llan

Canolfan Bro Llanwnda, Felinwnda, LL54 5UG

 

12 Mai / May 2020

‘Names in Flintshire’

Hywel Wyn Owen

Aberchwiler and Bodfari 55 Club

Bodfari

 

22 Mai/May 2020 9.30yb/am – 4.30yp/pm

Carto Cymru 2020
Symposium Mapiau Cymru / The Wales Map Symposium
Arolygu’r Strydoedd / Surveying the Streets

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / National Library of Wales, Aberystwyth

Tocynnau / Tickets: digwyddiadau.llyfrgell.cymru / events.library.wales

 

3 Awst / August 2020 3.15-4.00yp/pm

[Teitl i’w gadarnhau]

Angharad Fychan

Y Babell Lên, Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, Tregaron

 

21 Medi/September 2020

Taith Gerdded o Ddinas Dinlle i Gaer y Belan ac yn ôl, yn edrych ar enwau lleoedd, hanesion lleol, adar, a natur.

Digwyddiad ar y cyd rhwng CELlC, Cymdeithas Ted Breeze Jones, a Chymdeithas Edward Llwyd, fel rhan o Ŵyl Amgylcheddol Caernarfon.

 

3 Hydref / October 2020

Cynhadledd Flynyddol CELlC / WPNS Annual Conference

Drwm, LlGC / NLW, Aberystwyth

mewn partneriaeth â Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

in partnership with the Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies