Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Digwyddiadau

13 Gorffennaf / July 2019  10.30yb/am

Ymweld â thair ffynnon o dan arweiniad Eirlys Gruffydd-Evans

Cymdeithas Ffynhonnau Cymru

Cwrdd yn Festri Capel Bethesta, yr Wyddgrug

 

17 Gorffennaf / July 2019  1.00yp/pm

‘Cynefin Enwau’

Hywel Wyn Owen

Gŵyl Tysilio

Eglwys Sant Tysilio, Porthaethwy.

 

6 Awst / August 2019

Taith Gerdded i Ben y Gogarth

dan arweiniad Siôn Dafis

Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy

 

4 Hydref / October 2019  2.30-4.30yp

Gweithdy ar gyfer gwirfoddolwyr casglu enwau Tredegar, Rhisga, a Chaerdydd

Workshop for place-name collecting volunteers of Tredegar, Rhisga, and Cardiff

Archifau Morgannwg, Caerdydd / Glamorgan Archives, Cardiff

 

5 Hydref / October 2019

Cynhadledd Flynyddol / Annual Conference

Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru / Welsh Place-Name Society

Archifau Morgannwg, Caerdydd / Glamorgan Archives, Cardiff

 

10 Hydref / October 2019  7.30yh/pm

‘Enwau Lleoedd ac Enwau Pobl’

David Thorne

Festri Brondeifi, Llanbedr Pont Steffan.