Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Digwyddiadau

Dilyn Dyfi

Gweithdai cofnodi mân enwau lleoedd dyffryn Dyfi

Senedd-dy Owain Glyndŵr, Machynlleth:

1. Dydd Sadwrn, 6 Mai 2023, 10am 3pm

2. Dydd Gwener, 9 Mehefin 2023, 10am – 3pm 

3. Dydd Mercher, 4 Hydref  2023, 10am – 3pm

Galwch heibio i gofnodi’ch mân enwau lleoedd ac unrhyw hanesion cysylltiedig.
Mae’r prosiect hwn yn bartneriaeth rhwng Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru a Siop
Lyfrau’r Senedd-dy, Merched y Wawr, amaethwyr lleol, Ysgol Bro Hyddgen, a chymdeithasau pysgota.

Ariennir y cynllun gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

4 Mehefin / June 2023, 10am -3pm

Y Gymraeg yn ein tirlun | Welsh in our landscape

Cyfle i ddysgu mwy am waith y Gymdeithas a chyfrannu at fap enwau lleoedd. | An opportunity to learn more about the work of the Society and contribute towards a map of local place-names.

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol | National Trust

Tŷ Mawr Wybrnant

28 Mehefin / June 2023, 7pm

Gŵyl Fawr Aberteifi

David Thorne

Enwau o lannau Teifi: Cyfraniad a Chymwynas Idris Mathias (1927-2019)

Castell Aberteifi

7 Hydref / October 2023

Cynhadledd Flynyddol a ChCB CELlC / WPNS Annual Conference and AGM

Drwm, LLGC / NLW, Aberystwyth