Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Digwyddiadau

 

19 Hydref / October 2019   10yb/am-4.30yp/pm

Cynhadledd Hydref SNSBI Autumn Conference

‘Vikings and names’

Huntington Room, The King’s Manor, University of York

http://www.snsbi.org.uk/2019_York.html

Dyddiad cau cofrestru / Registration closing date: 15 Hydref / October 2019

 

30 Hydref / October 2019 10.00yb/am–3.30yp/pm

Sgwrs a gweithdy / Workshop and talk

Ifor Williams a / and Rhian Parry

Neuadd y Pentre, Ceri / Kerry Village Hall, SY16 4NX.

 

6 Tachwedd / November 2019   7.30yh/pm

‘Casgliad o enwau tai annedd diflanedig gogledd Ceredigion’, ffilm gan Gwilym Jenkins.

Capel Bethel, Tal-y-bont, Ceredigion

 

16 Tachwedd / November 2019 10yb/am-3yp/pm

Diwrnod cofnodi enwau ardal plwyf Llanbeblig, Caernarfon

CELlC a Chymdeithas Ddinesig Caernarfon

Clwb Iotio / Yacht Club, Porth yr Aur, Caernarfon

 

19 Tachwedd / November 2019  7yh/pm

‘Crwydro Gogledd Ceredigion’

Angharad Fychan

Cymdeithas Capel Seion,

Festri Seion, Stryd y Popty, Aberystwyth

 

2 Rhagfyr / December 2019 7.30 yh/pm

‘Olion traed ein tadau’

David Thorne 

Cymdeithas Capeli Bwlch-y-corn a Pheniel  

 

9 Mawrth / March 2020  7yh/pm

‘Ar Dramp yng Ngogledd Ceredigion’

Angharad Fychan

Cymdeithas y Morfa

Festri Capel y Morfa, Aberystwyth

 

17-20 Ebrill / April 2020

Cynhadledd Wanwyn SNSBI Spring Conference

Gwesty Heronston, Pen-y-bont / Heronston Hotel, Bridgend

http://www.snsbi.org.uk/2020_Bridgend.html

 

12 Mai / May 2020

‘Names in Flintshire’

Hywel Wyn Owen

Aberchwiler and Bodfari 55 Club

Bodfari