Protecting the Place Names of Wales

Events

19 Mehefin / June 2019  6.00yh/pm

Sesiwn  i gofnodi enwau lleoedd lleol ar ein map digidol

A session to record local place-names on our digital map

Ysgol Rhyd y Llan, Llanfaethlu, Ynys Môn/ Anglesey

 

13 Gorffennaf / July 2019  10.30yb/am

Ymweld â thair ffynnon o dan arweiniad Eirlys Gruffydd-Evans

Cymdeithas Ffynhonnau Cymru

Cwrdd yn Festri Capel Bethesta, yr Wyddgrug

 

17 Gorffennaf / July 2019  1.00yp/pm

‘Cynefin Enwau’                                                                                                        

Hywel Wyn Owen

Gŵyl Tysilio

Eglwys Sant Tysilio, Porthaethwy.

 

6 Awst 2019

Taith Gerdded i Ben y Gogarth

dan arweiniad Siôn Dafis

Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy

 

4 Hydref 2019  2.30-4.30yp

Gweithdy ar gyfer gwirfoddolwyr casglu enwau Tredegar, Rhisga, a Chaerdydd

Workshop for place-name collecting volunteers of Tredegar, Rhisga, and Cardiff

Archifau Morgannwg, Caerdydd / Glamorgan Archives, Cardiff

 

5 Hydref / October 2019

Cynhadledd Flynyddol / Annual Conference

Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru / Welsh Place-Name Society

Archifau Morgannwg, Caerdydd / Glamorgan Archives, Cardiff

Cymdeithas y Bwlch

Capel y Bwlch, Llanengan, Llŷn

 

3 Rhagfyr / December 2018 7.30yh/pm

‘Hel Enwau’

Rhian Parry

Cymdeithas Lenyddol Bro Menai

Hen Ysgol David Hughes, Biwmares

 

5 Hydref / October 2019

Cynhadledd Flynyddol CELlC / WPNS Annual Conference

Caerdydd / Cardiff