Protecting the Place Names of Wales

Events

4 Mehefin / June 2023, 10am-3pm

Y Gymraeg yn ein tirlun | Welsh in our landscape

Cyfle i ddysgu mwy am waith y Gymdeithas a chyfrannu at fap enwau lleoedd. | An opportunity to learn more about the work of the Society and contribute towards a map of local place-names.

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol | National Trust

Tŷ Mawr Wybrnant

7 Hydref / October 2023

Cynhadledd Flynyddol a ChCB CELlC / WPNS Annual Conference and AGM

Drwm, LLGC / NLW, Aberystwyth