Protecting the Place Names of Wales

Events

21 Medi/September 2020

Taith Gerdded o Ddinas Dinlle i Gaer y Belan ac yn ôl, yn edrych ar enwau lleoedd, hanesion lleol, adar, a natur.

Digwyddiad ar y cyd rhwng CELlC, Cymdeithas Ted Breeze Jones, a Chymdeithas Edward Llwyd, fel rhan o Ŵyl Amgylcheddol Caernarfon.

3 Hydref / October 2020

Cynhadledd Flynyddol CELlC / WPNS Annual Conference

Drwm, LlGC / NLW, Aberystwyth

mewn partneriaeth â Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

in partnership with the Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

15-16 Hydref / October 2020

The Society for Name Studies in Britain and Ireland’s 2020 Spring Conference

Heronston Hotel, Bridgend

This is a new date – for further information and an updated programme see the Society’s website:
http://www.snsbi.org.uk/2020_Bridgend.html