Protecting the Place Names of Wales

Events

6 Mai / May 2021 5yh/pm

‘Pedair blynedd o’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol’ / ‘The List of Historic Place Names – Four Years On’

James January-McCann

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru / Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Sgwrs drwy Zoom yn Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd / Talk via Zoom in Welsh with simultaneous translation

https://ti.to/digital-past/cy-pedair-blynedd-or-rhestr-o-enwau-lleoedd-hanesyddol

https://ti.to/digital-past/the-list-of-historic-place-names-four-years-on

12-14 Mai / May 2021

CARTO CYMRU – SYMPOSIWM MAPIAU CYMRU / THE WALES MAP SYMPOSIUM 2021

AROLYGU’R STRYDOEDD / SURVEYING THE STREETS

Ar lein / On line

Rhaglen, manylion pellach, a chofrestru / Programme, further Information, and registration: https://www.ticketsource.co.uk/whats-on/online/online/carto-cymru-symposiwm-mapiau-cymru-the-wales-map-symposium-2021/2021-05-12/13:00/t-odqyol

2 Hydref / October 2021

Cynhadledd Flynyddol a ChCB CELlC / WPNS Annual Conference and AGM

Drwm, LlGC / NLW, Aberystwyth

mewn partneriaeth â’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd

in partnership with the Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies