Protecting the Place Names of Wales

Events

6 Awst / August 2019

Poster Taith Gerdded

Taith Gerdded i Ben y Gogarth

dan arweiniad Siôn Dafis

Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy

 

4 Hydref /October 2019  2.30-4.30yp

Gweithdy ar gyfer gwirfoddolwyr casglu enwau Tredegar, Rhisga, a Chaerdydd

Workshop for place-name collecting volunteers of Tredegar, Rhisga, and Cardiff

Archifau Morgannwg, Caerdydd / Glamorgan Archives, Cardiff

 

5 Hydref / October 2019

Cynhadledd Flynyddol / Annual Conference

Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru / Welsh Place-Name Society

Archifau Morgannwg, Caerdydd / Glamorgan Archives

 

10 Hydref / October 2019  7.30yh/pm

‘Enwau Lleoedd ac Enwau Pobl’

David Thorne

Festri Brondeifi, Llanbedr Pont Steffan.