Protecting the Place Names of Wales

Counties

BRYCHEINIOG / BRECONSHIRE

Fychan, Angharad: Astudiaeth o Enwau Lleoedd Gogledd Cantref Buellt. Traethawd Ph.D. Prifysgol Cymru, 2001. http://cadair.aber.ac.uk/dspace/handle/2160/5925

Morgan, Richard & Evans, G. G.: Enwau Lleoedd Buallt a Maesyfed, 1993.

Morgan, Richard & Powell, R. F. Peter: A Study of Breconshire Place-names, 1999.

Powell, R. F. Peter: The Place-Names of Devynock Hundred, 1993.

 

CAERFYRDDIN / CARMARTHENSHIRE

The Carmarthenshire Antiquarian Society Place-Name Database

Grŵp Hanes Blaenau Tywi: Enwau yn y Tirwedd: Blaenau Tywi: Names in the Landscape, 2014.

James, Terrence: ‘The Carmarthenshire Place-Name Survey’ in The Carmarthenshire Antiquary xxvi. (1990)  91-4.

James, Heather & Terrence: ‘Fish weirs on the Taf, Towy and Gwendraeth Estuaries, Carmarthenshire’ in The Carmarthenshire Antiquary xxxix. (2003) 22-48.

Jones, Francis: ‘Llechdwnni Revisited’ in The Carmarthenshire Antiquary xx. (1984) 29-49.

Jones, Francis: ‘The Annals of Muddlescwm’ in The Carmarthenshire Antiquary xxi. (1985) 1-11.

Moore, D.: ‘Dinefwr and Dynevor: A Place-Name Study’ in The Carmarthenshire Antiquary xxix. (1993) 5-12.

Rees, Eiluned: ‘House Names as History: The Llanstephan Area’ in The Carmarthenshire Antiquary xlvi. (2011) 59-70.

Richards, G. Melville: ‘Allt Cunedda’ in Archaeologia Cambrensis cxiii. (1964) 175–6.

Richards, G. Melville: ‘Machynys’; ‘Ysbydwr’ Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd xxv. (1974) 417-24.

Richards, G. Melville: ‘Mahathan’ yn Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd xxiii. (1970) 323-25.

Richards, G. Melville: ‘Moreb yn’ Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd xiv. (1950) 39-41.

Thorne, Roland: ‘Y Bertwn, St Ishmael: an Abandoned Farm’ in The Carmarthenshire Antiquary xxv.. (1999) 30-4.

Wihl, Peter: ‘The Carmarthenshire Place-Name Survey’ in The Carmarthenshire Antiquary xxxix. (2003) 175.

 

CAERNARFON / CAERNARFONSHIRE

Carr, Glenda Lytton: Enwau Pentrefi, Prif Anheddau a Chaeau Pum Plwyf yn Arfon: Llanbeblig, Llandwrog, Llanfaglan, Llanrug a Llanwnda. Traethawd Ph.D. Prifysgol Bangor, 2007. http://e.bangor.ac.uk/4436/

Carr, Glenda: Hen Enwau o Arfon, Llŷn ac Eifionydd, 2011.

Gruffydd, Elfed: Ar hyd Ben ‘Rallt: Enwau Glannau Môr Penrhyn Llŷn, 1999.

Jones, Iwan Arfon: Enwau Eryri: Place-names in Snowdonia, 1998.

Lloyd-Jones, John: Enwau Lleoedd Sir Gaernarfon, 1928.

 

CEREDIGION / CARDIGANSHIRE

Wmffre, Iwan: Language and Place-names in Wales: the Evidence of Toponymy in Cardiganshire, 2003.

Wmffre, Iwan: The Place-names of Cardiganshire vol. i-iii., 2004.

 

DINBYCH / DENBIGHSHIRE

Pratt, Derrick: ‘The Marcher Lordship of Chirk, 1329–1330′, in Transactions of the Denbighshire Historical Society xxxix. (1990) 5–41.

Pratt, Derrick: ‘The Medieval Borough of Chirk’, in Transactions of the Denbighshire Historical Society xlvi. (1997) 26–51.

Pratt, Derrick: ‘Fourteenth-century Wrexham’, in Transactions of the Denbighshire Historical Society lv. (2007) 19–65.

Pratt, Derrick: ‘Valle Crucis Abbey: Lands and Charters’, in Transactions of the Denbighshire Historical Society lix. (2011) 9–55.

 

FFLINT / FLINTSHIRE

Davies, Ellis: Flintshire Place-names, 1959.

Owen, Hywel Wyn: Enwau Lleoedd Bro Dyfrdwy ac Alun, 1991.

Owen, Hywel Wyn: Place-Names of Dee and Alun, 1995.

Owen, Hywel Wyn: The Place-Names of East Flintshire, 1994.

Owen, Hywel Wyn & Gruffydd, Ken Lloyd: Place-Names of Flintshire, 2017.

KLGF = Cronfa Ddata / Database Ken Lloyd Gruffydd

 

MAESYFED / RADNORSHIRE

Dafydd, Iolo: Enwau Lleoedd Cwmteuddwr. Traethawd M.A. Prifysgol Cymru, 1980.

Morgan, Richard: A Study of Radnorshire Place-names, 1998.

Morgan, Richard: ‘Place-Name and Topographical Evidence in Burlingjobb Kington and Lower Harpton’ in Transactions of the Radnorshire Society, lxxxviii. (2018) 23-32.

Morgan, Richard & Evans, G. G.: Enwau Lleoedd Buallt a Maesyfed, 1993.

Williams, A. T.: ‘Upland Place-Names in North-East Radnorshire: Beacon Hill: Part One’, in Transactions of the Radnorshire Society, lxxxv. (2015) 103-120.

Williams, A. T: ‘Upland Place-Names in North-East Radnorshire: Beacon Hill: Part Two’, in Transactions of the Radnorshire Society, lxxxvi. (2016) 102-118.

Williams, A. T: ‘Upland Place-Names in North-East Radnorshire: along the Montgomeryshire Fence’, in Transactions of the Radnorshire Society, lxxxvii. (2017) 75-97.

 

MALDWYN / MONTGOMERYSHIRE

Montgomery Placename Database http://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/montpn_na_2004/

Morgan, Richard: A Study of Montgomeryshire Place-names, 2001.

Morgan, Richard: Enwau Lleoedd ym Maldwyn, 2003.

 

MEIRIONNYDD / MERIONETH

Adnabod Ardudwy / Knowing Ardudwy

Williams, T. H.: The Study of the Place-names of Merioneth. University of Wales M.A. Thesis, 1931.

 

MÔN / ANGLESEY

Carr, Glenda: Hen Enwau o Ynys Môn, 2015.

Jones, Gwilym T.: Afonydd Môn / The Rivers of Anglesey, 1989.

Jones, Gwilym T.: Rhydau Môn / The Fords of Anglesey, 1992.

Jones, Gwilym T. & Roberts, Tomos: Enwau Lleoedd Môn, 1996.

 

MORGANNWG / GLAMORGAN

Harries, B. D.: Enwau Lleoedd Hen Arglwyddiaeth Tal y Fan. Traethawd M.A. Prifysgol Cymru, 1956.

John, Deric: Cynon Valley Place-names, 1998.

John, Deric: Notes on Some Place-Names in and around the Bont, 1999.

Jones, Howard C.: Place Names in Glamorgan, 1976.

Morgan, Richard: Place-Names of Glamorgan, 2018.
Cronfa Ddata / Database
Cywiriadau / Amendments
Pierce, Gwynedd O.: ‘Mynegbyst i’r Gorffennol’ yn Ieuan M. Williams (gol.) Abertawe a’r Cylch (1982) 73-98.

Pierce, Gwynedd O.: Place-names in Glamorgan, 2002.

Pierce, Gwynedd O.: ‘The evidence of place-names in Hubert N. Savory (ed.) Glamorgan County History ii. (1984) 456–92.

Pierce, Gwynedd O.: The Place-names of Dinas Powys Hundred, 1968.

Thomas, R. J.: Astudiaeth o Enwau Lleoedd Cwmwd Meisgyn gyda Sylw Arbennig i Blwyf Llantrisant. Traethawd M.A. Prifysgol Cymru, 1933.

 

MYNWY / MONMOUTHSHIRE

Morgan, Richard: Place-names of Gwent, 2005.

 

PENFRO / PEMBROKESHIRE

Charles, B. G.: The Place-names of Pembrokeshire vol. i-ii., 1992.

Richards, Melville: ‘Carn Ymenyn (Mynachlog-Ddu)’ in Archaeologia Cambrensis cxiii. (1964) 176–7.

Wade-Evans, A. W.: ‘Pembrokeshire notes’ in Archaeologia Cambrensis xc. (1935) 123–34.

 

TU ALLAN I GYMRU / OUTSIDE WALES

Laporte, Nadine I.: Welsh Place-names in Patagonia. University of Wales M.A. Thesis, 1993.