Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Siroedd

BRYCHEINIOG / BRECONSHIRE

Enwau Lleoedd Plwyf Penderyn
https://sites.google.com/site/penderynplacenames/home

Fychan, Angharad: Astudiaeth o Enwau Lleoedd Gogledd Cantref Buellt. Traethawd Ph.D. Prifysgol Cymru, 2001. http://cadair.aber.ac.uk/dspace/handle/2160/5925

John, Deric: Penderyn Place-Names, 2021.

Morgan, Richard & Evans, G. G.: Enwau Lleoedd Buallt a Maesyfed, 1993.

Morgan, Richard & Powell, R. F. Peter: A Study of Breconshire Place-names, 1999.

Powell, R. F. Peter: The Place-Names of Devynock Hundred, 1993.

Price, R.: ‘Enwau Lleoedd ym Mhlwyf Defynnog’ yn Y Genhinen vii. (1957) [159]-61.

 

CAERFYRDDIN / CARMARTHENSHIRE
Cronfa Ddata Enwau Lleoedd Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Gaerfyrddin

Grŵp Hanes Blaenau Tywi: Enwau yn y Tirwedd: Blaenau Tywi: Names in the Landscape, 2014. http://cilycwm.com/historygroup/downloads/book.pdf

Huws, Richard ‘Enwau Personol ar Feysydd Chwarae Sir Gaerfyrddin’ yn The Carmarthenshire Antiquary lviii. (2022) 77-97.

James, Terrence: ‘The Carmarthenshire Place-Name Survey’ in The Carmarthenshire Antiquary xxvi. (1990)  91-4.

James, Heather & Terrence: ‘Fish weirs on the Taf, Towy and Gwendraeth Estuaries, Carmarthenshire’ in The Carmarthenshire Antiquary xxxix. (2003) 22-48.

Jones, D. Gerald: ‘Carnawllon, Commote of Uncertain Name’ in The Carmarthenshire Historian xvii. (1980) 70-76.

Jones, Francis: ‘Llechdwnni Revisited’ in The Carmarthenshire Antiquary xx. (1984) 29-49.

Jones, Francis: ‘The Annals of Muddlescwm’ in The Carmarthenshire Antiquary xxi. (1985) 1-11.

Llanllwni a’r Degwm http://llanllwni.cymru/wp-content/uploads/2016/01/llanllwni-ar-degwm.pdf

Moore, D.: ‘Dinefwr and Dynevor: A Place-Name Study’ in The Carmarthenshire Antiquary xxix. (1993) 5-12.

Morgan, Richard: Place-Names of Carmarthenshire, 2022.

review by Thorne, David in The Carmarthenshire Antiquary lviii. (2022) 139-40.

review by Morgan, Gerald in The Welsh History Review xxxi. (2023) 510-12.

Cronfa Ddata / Database

Morgan, Richard: Place-names of Carmarthenshire and the Old Chapels of Llanelli (2020). https://www.llanellich.org.uk/publications/books/438-place-names-of-carmarthenshire-and-the-old-chapels-of-llanelli

Rees, Eiluned: ‘House Names as History: The Llanstephan Area’ in The Carmarthenshire Antiquary xlvi. (2011) 59-70.

Richards, G. Melville: ‘Allt Cunedda’ in Archaeologia Cambrensis cxiii. (1964) 175–6.

Richards, G. Melville: ‘Machynys’; ‘Ysbydwr’ yn Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd xxv. (1974) 417-24.

Richards, G. Melville: ‘Mahathan’ yn Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd xxiii. (1970) 323-25.

Richards, G. Melville: ‘Moreb’ yn  Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd xiv. (1950) 39-41.

Thorne, David: Colofn Enwau Lleoedd yn Clonc http://www.clonc.btck.co.uk/Rhifynnau

Thorne, David ‘Gelli Ladron, Llanllwni’ yn The Carmarthenshire Antiquary lviii. (2022) 104-5.

Thorne, Roland: ‘Y Bertwn, St Ishmael: an Abandoned Farm’ in The Carmarthenshire Antiquary xxv. (1999) 30-4.

Wihl, Peter: ‘The Carmarthenshire Place-Name Survey’ in The Carmarthenshire Antiquary xxxix. (2003) 175.

 

CAERNARFON / CAERNARFONSHIRE

Carr, Glenda Lytton: Enwau Pentrefi, Prif Anheddau a Chaeau Pum Plwyf yn Arfon: Llanbeblig, Llandwrog, Llanfaglan, Llanrug a Llanwnda. Traethawd Ph.D. Prifysgol Bangor, 2007. http://e.bangor.ac.uk/4436/

Carr, Glenda: erthyglau ar enwau lleoedd Dyffryn Peris
 

Cybi: Ardal y cewri: enwogion plwyf Llangybi a’r cylch: ynghydag enwau lleoedd: eu hystyr a’u traddodiadau, 1907. [35]-65. http://hdl.handle.net/10107/5902195

Enwau Dyffryn Ogwen https://enwaudyffrynogwen.org/

Gruffydd, Elfed: Ar hyd Ben ‘Rallt: Enwau Glannau Môr Penrhyn Llŷn, 1999.

Jones, Iwan Arfon: Enwau Eryri: Place-names in Snowdonia, 1998.

Lloyd, John: Arolwg o diroedd yn ardaloedd Bethesda, Llanllechid ac Abergwyngregyn. Llawysgrif Bangor 746 (BMSS/746), 1798-1800.

Lloyd-Jones, John: Enwau Lleoedd Sir Gaernarfon, 1928.

 

CEREDIGION / CARDIGANSHIRE

Fychan, Angharad: Colofn Enwau Lleoedd yn Y Tincer https://trefeurig.cymru/y-tincer/y-tincer-archif/

(mynegai / index: https://trefeurig8.files.wordpress.com/2023/12/enwaullefychanarhagfyr23

.pdf)

Gruffydd, R. Geraint: ‘Love by toponymy: Dafydd ap Gwilym and place-names’,  in Nomina, 19 (1996), 29–42. http://www.snsbi.org.uk/Nomina_articles/Nomina_19_Gruffyd.pdf

Huws, Richard E.: Enwau tai a ffermydd Bont-goch (Elerch), Ceredigion, 2017.

Jones, Howard C.: Aberystwyth Street Names, 1980. http://www.archifdy-ceredigion.org.uk/uploads/howard_jones_aberystwyth_street_names.pdf

 

Wmffre, Iwan: Language and Place-names in Wales: the Evidence of Toponymy in Cardiganshire, 2003.

Wmffre, Iwan: The Place-names of Cardiganshire vol. i-iii., 2004.

 

DINBYCH / DENBIGHSHIRE

Jones, Emrys: ‘Byr Nodiadau ar Annedd-dai Adfeiliedig Plwy Llangwm’, yn Llên y Llannau: Eisteddfodau 1979, 71-83.

Pratt, Derrick: ‘The Marcher Lordship of Chirk, 1329–1330′, in Transactions of the Denbighshire Historical Society xxxix. (1990) 5–41.

Pratt, Derrick: ‘The Medieval Borough of Chirk’, in Transactions of the Denbighshire Historical Society xlvi. (1997) 26–51.

Pratt, Derrick: ‘Fourteenth-century Wrexham’, in Transactions of the Denbighshire Historical Society lv. (2007) 19–65.

Pratt, Derrick: ‘Valle Crucis Abbey: Lands and Charters’, in Transactions of the Denbighshire Historical Society lix. (2011) 9–55.

 

FFLINT / FLINTSHIRE

Davies, Ellis: Flintshire Place-names, 1959.

Owen, Hywel Wyn: ‘English and Welsh place-names in three lordships of Flintshire’ in  Nomina, 5 (1981), 47–55. http://www.snsbi.org.uk/Nomina_articles/Nomina_05_Owen.pdf

Owen, Hywel Wyn: Enwau Lleoedd Bro Dyfrdwy ac Alun, 1991.

Owen, Hywel Wyn: Place-Names of Dee and Alun, 1995.

Owen, Hywel Wyn: The Place-Names of East Flintshire, 1994.

Owen, Hywel Wyn & Gruffydd, Ken Lloyd: Place-Names of Flintshire, 2017.

KLGF = Cronfa Ddata / Database Ken Lloyd Gruffydd

 

MAESYFED / RADNORSHIRE

Dafydd, Iolo: Enwau Lleoedd Cwmteuddwr. Traethawd M.A. Prifysgol Cymru, 1980.

Morgan, Richard: A Study of Radnorshire Place-names, 1998.

Morgan, Richard: ‘Place-Name and Topographical Evidence in Burlingjobb Kington and Lower Harpton’ in Transactions of the Radnorshire Society, lxxxviii. (2018) 23-32.

Morgan, Richard & Evans, G. G.: Enwau Lleoedd Buallt a Maesyfed, 1993.

Williams, A. T.: ‘Upland Place-Names in North-East Radnorshire: Beacon Hill: Part One’, in Transactions of the Radnorshire Society, lxxxv. (2015) 103-120.

Williams, A. T: ‘Upland Place-Names in North-East Radnorshire: Beacon Hill: Part Two’, in Transactions of the Radnorshire Society, lxxxvi. (2016) 102-118.

Williams, A. T: ‘Upland Place-Names in North-East Radnorshire: along the Montgomeryshire Fence’, in Transactions of the Radnorshire Society, lxxxvii. (2017) 75-97.

 

MALDWYN / MONTGOMERYSHIRE

Montgomery Placename Database http://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/montpn_na_2004/

Morgan, Richard: A Study of Montgomeryshire Place-names, 2001.

Morgan, Richard: Enwau Lleoedd ym Maldwyn, 2003.

 

MEIRIONNYDD / MERIONETH

Adnabod Ardudwy / Knowing Ardudwy

Carr, Glenda: Hen Enwau o Feirionnydd, 2020.

adolygiad gan Williams, Gruffydd Aled (‘O Faesglase i’r Ysgwrn’) yn Barn dcxc. (Gorffennaf, 2020) t.39.

Griffiths, Beryl H.: ‘Murddunod y Plwyf’ [Llanuwchllyn], yn Llên y Llannau: Eisteddfodau 2000, 44-61.

Jones, Awel: ‘Pyllau a llynnoedd afonydd Llanuwchllyn’, yn Llên y Llannau: Eisteddfodau 2005, 41-49.

Jones, Dilys: ‘Murddunod unrhyw Fro’ [Plwyf Llandrillo], yn Llên y Llannau: Eisteddfodau 1999, 18-26.

Jones, Geraint Vaughan: ‘Y Felen Ryd’, yn Cylchgrawn Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionnydd xviii. (2019) 216-22.

Jones, Sioned: ‘Ysgrif Bortread o Ardal: Abergeirw’, yn Llên y Llannau: Eisteddfodau 1988, 84-92.

Williams, T. H.: The Study of the Place-names of Merioneth. University of Wales M.A. Thesis, 1931.

 

MÔN / ANGLESEY

Carr, Glenda: Hen Enwau o Ynys Môn, 2015.

Jones, Bedwyr Lewis & Roberts, Tomos: ‘The coastal toponyms of Anglesey’, in  Nomina, 2 (1978), 27–9.  http://www.snsbi.org.uk/Nomina_articles/Nomina_02_

Jones, Gwilym T.: Afonydd Môn / The Rivers of Anglesey, 1989.

Jones., Gwilym T.: Rhydau Môn / The Fords of Anglesey, 1992.

Jones, Gwilym T. & Roberts, Tomos: Enwau Lleoedd Môn, 1996.

 

MORGANNWG / GLAMORGAN

Foster Evans, Dylan: Enwau’r Ardal Leol (Caerdydd a’r Fro 2019). http://orca.cf.ac.uk/126045/1/URDD-dfe.pdf

Harries, B. D.: Enwau Lleoedd Hen Arglwyddiaeth Tal y Fan. Traethawd M.A. Prifysgol Cymru, 1956.

John, Deric: Colofnau Enwau Lleoedd yn Clochdar http://www.menteriaith.cymru/cysylltiadau-cymraeg/papurau-bro/

John, Deric: Cynon Valley Place-names, 1998.

John, Deric: Notes on Some Place-Names in and around the Bont, 1999.

Jones, Howard C.: Place Names in Glamorgan, 1976.

Morgan, Richard: Place-Names of Glamorgan, 2018.
Cronfa Ddata / Database
Cywiriadau / Amendments

adolygiad gan Rhys, Guto yn Y Casglwr cxxix. (Haf, 2020) 24-5.

Parsons, Terence: The Place-Names of the Ogmore Valley and Surrounding District.
https://www.ovlhs.co.uk/place_names_of_the_ogmore_valley.html

Pierce, Gwynedd O.:  ‘Capel y Fanhalog’, Morgannwg, 45 (2001), 69–77.

Pierce, Gwynedd O.:  ‘Craig Cibwr’, Bwletin Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, 14 (2018), 13–14.

Pierce, Gwynedd O.:  Dan y Bargod. Rhai o Enwau Ardal Cwm Rhymni (Caerdydd, 1990).

Pierce, Gwynedd O.:  ‘Goston : Tre-os’, Morgannwg, 28 (1984), 874–87.

Pierce, Gwynedd O.:  Llanynewyr (Llanyrnewydd)’, Morgannwg, 29 (1985), 74–9.

Pierce, Gwynedd O.: ‘Mynegbyst i’r Gorffennol’ yn Ieuan M. Williams (gol.) Abertawe a’r Cylch (1982) 73-98.

Pierce, Gwynedd O.:  ‘Pencisely’, Bwletin Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, 9 (2016), 12.

Pierce, Gwynedd O.: Place-names in Glamorgan, 2002.

Pierce, Gwynedd O.:  ‘Some Place-Names in the Vale of Glamorgan’, in Stewart Williams (ed.), The Garden of Wales (Barry, 1961), 47–55.

Pierce, Gwynedd O.:  Sully : Sili’, Y Casglwr, 102 (2011), 24.

Pierce, Gwynedd O.: ‘The evidence of place-names in Hubert N. Savory (ed.) Glamorgan County History ii. (1984) 456–92.

Pierce, Gwynedd O.: The Place-names of Dinas Powys Hundred, 1968.

Pierce, Gwynedd O.:  ‘Trelluest?’, Bwletin Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, 14 (2018), 7–8. 

Pierce, Gwynedd O.:  ‘Trerannell : Angelton’, Morgannwg, 27 (1983), 59–65.

Pierce, Gwynedd O.:  ‘Under the eaves. Some place-names in the Rhymni Valley area’, Morgannwg, 36 (1992), 94–121.

Rogers, W.C.:, ‘Some place names in the lordship of Gower’ in Gower xviii (1967) 73-9.

Thomas, R. J.: Astudiaeth o Enwau Lleoedd Cwmwd Meisgyn gyda Sylw Arbennig i Blwyf Llantrisant. Traethawd M.A. Prifysgol Cymru, 1933.

 

MYNWY / MONMOUTHSHIRE

Morgan, Richard: Place-names of Gwent, 2005.

Osborne, Graham & Hobbs, Graham: The Place-names of Eastern Gwent, 1998.

Osborne, Graham & Hobbs, Graham: The Place-names of Western Gwent, 2002.

Pierce, Gwynedd O.:  ‘Ffwrwmishta’, Morgannwg, 53 (2009), 5–12.

Pierce, Gwynedd O., et al. :  ‘Risca, Rhisga. A note’, Gwent Local History, 114 (2013), 42–5.

 

PENFRO / PEMBROKESHIRE

Charles, B. G.: The Place-names of Pembrokeshire vol. i-ii., 1992.

Falileyev, Alexander: ‘Notes on some place-names of Pembrokeshire [Toch, Carnedd]’ in  Nomina, 25 (2002), 93-9.  http://www.snsbi.org.uk/Nomina_articles/Nomina_38_Falileyev.pdf

Richards, Melville: ‘Carn Ymenyn (Mynachlog-Ddu)’ in Archaeologia Cambrensis cxiii. (1964) 176–7.

Wade-Evans, A. W.: ‘Pembrokeshire notes’ in Archaeologia Cambrensis xc. (1935) 123–34.

 

TU ALLAN I GYMRU / OUTSIDE WALES

Breeze, Andrew: ‘Kilpeck, near Hereford, and Latin pedica “snare”‘ in Nomina, 25 (2002), 151–2.  http://www.snsbi.org.uk/Nomina_articles/Nomina_25_Breeze2.pdf 

Coates, Richard: ‘Welsh markets in marcher towns’ in Nomina, 38 (2015), 17–31.  http://www.snsbi.org.uk/Nomina_articles/Nomina_38_Coates.pdf

Faull, M.L.: ‘Place-names and the kingdom of Elmet’, in Nomina, 4 (1980), 21–3. 

https://www.snsbi.org.uk/Nomina_articles/Nomina_04_Faull.pdf

Freeman, John: ‘Some place-names of Archenfield and the Golden Valley recorded in the Balliol Herefordshire Domesday’, in  Nomina, 10 (1986),  61–77.  http://www.snsbi.org.uk/Nomina_articles/Nomina_10_Freeman.pdf

Gelling, Margaret : ‘The -inghope names of the Welsh Marches’, in  Nomina, 6 (1982),  31–6. http://www.snsbi.org.uk/Nomina_articles/Nomina_06_Gelling.pdf

Laporte, Nadine I.: Welsh Place-names in Patagonia. University of Wales M.A. Thesis, 1993.