Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Cyffredinol

Archif Melville Richards : Cronfa Ddata Enwau Lleoedd  ~ Place-Name Database

www.e-gymraeg.co.uk/enwaulleoedd/amr/

A Vision of Britain Through Time

www.visionofbritain.org.uk/

Casgliad y Werin ~ People’s Collection Wales

www.casgliadywerin.cymru/ ~ www.peoplescollection.wales/

Coflein

www.coflein.gov.uk/cy/ ~ www.coflein.gov.uk/

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ~ Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

cbhc.gov.uk ~ rcahmw.gov.uk

Comisiynydd y Gymraeg ~ Welsh Language Commissioner

www.comisiynyddygymraeg.cymru ~ www.welshlanguagecommissioner.wales

Cyfoeth Naturiol Cymru ~ Natural Resources Wales

naturalresources.wales/

Cymdeithas Edward Llwyd

www.cymdeithasedwardllwyd.org.uk

Enwau Cymru

www.e-gymraeg.org/enwaucymru/ www.e-gymraeg.org/enwaucymru/chwilio_en.aspx

Enwau Dyffryn Ogwen

https://enwaudyffrynogwen.org/

Enwau Lleoedd De Cymru

https://sites.google.com/site/enwaulleoedddecymru/

Flood and Flow: Place-Names and the Changing Hydrology of English and Welsh Rivers

https://waternames.wordpress.com/

Gaelic Place-Names of Scotland

https://www.ainmean-aite.scot/

Geiriadur Prifysgol Cymru ~ The University of Wales Dictionary

www.gpc.cymru

GB1900

www.gb1900.org/

Hanes Dyffryn Ogwen

www.hanesdyffrynogwen.wordpress.com

History Points

www.historypoints.org

Institute for Name Studies

https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/ins/index.aspx/

Llên Natur

www.llennatur.com/Drupal7/llennatur/

Lleoedd Cymru: Darganfod Mapiau Degwm Cymru ~ Places of Wales: Discover the Tithe Maps of Wales
https://lleoedd.llyfrgell.cymru/ ~ https://places.library.wales/

MOROL: Sefydliad Astudiaethau Hanes Morwrol Cymru ~  Institute of Welsh Maritime Historical Studies

www.cymry.net/morol/

Old Maps Online

www.oldmapsonline.org

Papurau Newydd Cymru Arlein ~ Welsh Newspapers Online

papuraunewydd.llyfrgell.cymru/ ~ newspapers.library.wales//

Parc Cenedlaethol Eryri ~ Snowdonia National Park

www.eryri-npa.gov.uk/

Partneriaeth Tirwedd  y Carneddau ~ The Carneddau Landscape Partnership

https://www.eryri.llyw.cymru/looking-after/carneddau-partnership   ~ https://www.snowdonia.gov.wales/looking-after/carneddau-partnership

Placenames Database of Ireland

www.logainm.ie/en/

Plas Carmel, Aberdaron

www.plascarmel.cymru

Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru ~ List of Historic Place Names of Wales

https://enwaulleoeddhanesyddol.cbhc.gov.uk/  ~  https://historicplacenames.rcahmw.gov.uk/

Some Place-names in South Wales

http://someplacenamesinsouthwales.mysite.com/index.html

Where’s The Path

wtp2recorder.appspot.com/wheresthepath.htm

Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd ~ The Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

www.cymru.ac.uk/cy/YGanolfanGeltaidd/ ~ www.cymru.ac.uk/en/CentreforAdvancedWelshCelticStudies/

Yr Arolwg Ordnans ~ The Ordnance Survey

www.ordnancesurvey.co.uk/