Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Newyddion

17 Gorffennaf 2019: Gŵyl Tysilio

Rhoddwyd darlith gan Hywel Wyn Owen yn Eglwys Tysilio, Porthaethwy.  Mewn golau cannwyll y cyflwynodd Hywel ei ddarlith amser cinio ond roedd hi’n ddarlith ddisglair iawn!  Dewisodd nifer o enwau lleol i’w trafod yn naturiol ddwyieithog a chafwyd canmoliaeth fawr. Parhau darllen

24 Mehefin 2019: Grant Loteri

CYMDEITHAS ENWAU LLEOEDD CYMRU YN SICRHAU CEFNOGAETH GAN Y LOTERI GENEDLAETHOL

Heddiw, cyhoeddodd y Loteri Genedlaethol bod grant o £38,000 wedi ei ddyfarnu i Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru ar gyfer datblygu prosiect treftadaeth o’r enw LLWYBRAU. Prif amcanion y prosiect Parhau darllen

30 Medi 2018: Taith Gerdded Pumlumon

Ar Ddydd Sul 30 Medi cynhaliwyd taith gerdded enwau lleoedd gan y Gymdeithas, o dan arweiniad medrus Angharad Fychan, i ardal Nant-y-moch a Phumlumon. Roedd dros 20 ar y daith a chafwyd cyfle i glywed am darddiad sawl enw hanesyddol Parhau darllen

18 Hydref 2017: CYMDEITHAS Y PENRHYN

Nos Fercher, 18 Hydref, bu Richard Huws, yn trafod ei gyfrol, Enwau tai a ffermydd Bont-goch (Elerch), Ceredigion, yng nghwmni aelodau Cymdeithas y Penrhyn, Penrhyn-coch, Aberystwyth. Cafwyd noson ddifyr yn ei gwmni wrth iddo dywys y gynulleidfa ar daith Parhau darllen

7 Hydref 2017: Y GYNHADLEDD FLYNYDDOL YN ABERYSTWYTH

Ar ôl pum mlynedd o deithio i amryw rannau o Gymru, dychwelwyd i Aberystwyth ar gyfer seithfed Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru. Fe’i cynhaliwyd yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mewn partneriaeth â’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Croesawyd Parhau darllen

7 Hydref 2017: SWYDDOGION A PHWYLLGOR 2017-20

Dyma’r criw a etholwyd yn y Cyfarfod Blynyddol ar 7 Hydref i lywio gweithgareddau’r Gymdeithas am y tair blynedd nesaf (o’r chwith i’r dde): David Thorne (Cadeirydd), Ifor Williams (Trysorydd), Richard Huws (Ysgrifennydd Aelodaeth), Hywel Wyn Owen, Gareth Bevan (a Parhau darllen