Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Newyddion

7 Hydref 2017: Y GYNHADLEDD FLYNYDDOL YN ABERYSTWYTH

Ar ôl pum mlynedd o deithio i amryw rannau o Gymru, dychwelwyd i Aberystwyth ar gyfer seithfed Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru. Fe’i cynhaliwyd yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mewn partneriaeth â’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Croesawyd Parhau darllen

7 Hydref 2017: SWYDDOGION A PHWYLLGOR 2017-20

Dyma’r criw a etholwyd yn y Cyfarfod Blynyddol ar 7 Hydref i lywio gweithgareddau’r Gymdeithas am y tair blynedd nesaf (o’r chwith i’r dde): David Thorne (Cadeirydd), Ifor Williams (Trysorydd), Richard Huws (Ysgrifennydd Aelodaeth), Hywel Wyn Owen, Gareth Bevan (a Parhau darllen

4-12 Awst 2017: EISTEDDFOD GENEDLAETHOL MÔN

Eleni, am y tro cyntaf, llogwyd pabell gennym ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol (gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri). Bu’r fenter yn llwyddiant ysgubol.

Roedd y stondin yn brysur gydol yr wythnos, a llu o ymwelwyr yn galw heibio am Parhau darllen