Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

10 Mai 2022: Gwynedd Pierce

Trist yw gorfod rhoi gwybod am farwolaeth ein Llywydd er Anrhydedd, Gwynedd Pierce, yr wythnos diwethaf, ac yntau ar fin cyrraedd 101 oed. Llai na blwyddyn yn ôl cyflwynodd y Gymdeithas gyfrol deyrnged iddo, Ar Drywydd Enwau Lleoedd, yn arwydd o’n parch a’n diolch. Fe’i derbyniodd yn llawn asbri. Yr oedd yn un o gewri astudiaethau enwau lleoedd yng Nghymru, ond yn ddyn hollol ddiymhongar. Ni welwn ei debyg eto.