Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Newyddion

28 Gorffennaf 2020: Anrhydedd i Angharad

Mae’r Orsedd wedi cyhoeddi enwau’r bobl oedd i fod i gael eu hanrhydeddu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron, gan gynnwys i’r Wisg Werdd:
Angharad Fychan: Mae Angharad Fychan, Pen-bont Rhydybeddau, Aberystwyth, wedi cyfrannu’n helaeth i faes enwau lleoedd. Er Parhau darllen

5 Ebrill 2020: Rhaglen Dei Thomas

Roedd tair eitem yn y rhaglen yn trafod gwaith y Gymdeithas (gweler 29-chwefror-2020-ymgyrch-casglu-enwau-dyffryn-ogwen).

Dyma ddolen i sgwrs John Llywelyn Williams am Cae Gwilym Ddu:

https://drive.google.com/file/d/1UjGykRX-mi7WP9btyN5pBE00N8-fzm2K/view?usp=sharing

i sgwrs Thelma Morris am Cae’r Deintur:

https://drive.google.com/file/d/1NEK3e6QyFtSvNBfIej9Y_ihneaGKd1tc/view?usp=sharing

a sgwrs Rhian Parry am waith y Gymdeithas:

https://drive.google.com/file/d/1JwTtZIyus-YdJDMxVKQJhPPK4lWI5WZa/view?usp=sharing

17 Gorffennaf 2019: Gŵyl Tysilio

Rhoddwyd darlith gan Hywel Wyn Owen yn Eglwys Tysilio, Porthaethwy.  Mewn golau cannwyll y cyflwynodd Hywel ei ddarlith amser cinio ond roedd hi’n ddarlith ddisglair iawn!  Dewisodd nifer o enwau lleol i’w trafod yn naturiol ddwyieithog a chafwyd canmoliaeth fawr. Parhau darllen

24 Mehefin 2019: Grant Loteri

CYMDEITHAS ENWAU LLEOEDD CYMRU YN SICRHAU CEFNOGAETH GAN Y LOTERI GENEDLAETHOL

Heddiw, cyhoeddodd y Loteri Genedlaethol bod grant o £38,000 wedi ei ddyfarnu i Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru ar gyfer datblygu prosiect treftadaeth o’r enw LLWYBRAU. Prif amcanion y prosiect Parhau darllen

30 Medi 2018: Taith Gerdded Pumlumon

Ar Ddydd Sul 30 Medi cynhaliwyd taith gerdded enwau lleoedd gan y Gymdeithas, o dan arweiniad medrus Angharad Fychan, i ardal Nant-y-moch a Phumlumon. Roedd dros 20 ar y daith a chafwyd cyfle i glywed am darddiad sawl enw hanesyddol Parhau darllen