Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

30 Medi 2018: Taith Gerdded Pumlumon

Ar Ddydd Sul 30 Medi cynhaliwyd taith gerdded enwau lleoedd gan y Gymdeithas, o dan arweiniad medrus Angharad Fychan, i ardal Nant-y-moch a Phumlumon. Roedd dros 20 ar y daith a chafwyd cyfle i glywed am darddiad sawl enw hanesyddol Parhau darllen

18 Hydref 2017: CYMDEITHAS Y PENRHYN

18 Hydref 2017: CYMDEITHAS Y PENRHYN

Nos Fercher, 18 Hydref, bu Richard Huws, yn trafod ei gyfrol, Enwau tai a ffermydd Bont-goch (Elerch), Ceredigion, yng nghwmni aelodau Cymdeithas y Penrhyn, Penrhyn-coch, Aberystwyth. Cafwyd noson ddifyr yn ei gwmni wrth iddo dywys y gynulleidfa ar daith Parhau darllen