Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

3 Hydref: Llafar Gwlad

Mae rhifyn diweddaraf y cylchgrawn Llafar Gwlad (Hydref 2020) wedi ei neilltuo’n arbennig ar gyfer enwau lleoedd.
Dylai fod ar gael yn eich siop lyfrau leol neu gellir ei archebu ar wefan Gwasg Carreg Gwalch: https://carreg-gwalch.cymru

28 Gorffennaf 2020: Anrhydedd i Angharad

Mae’r Orsedd wedi cyhoeddi enwau’r bobl oedd i fod i gael eu hanrhydeddu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron, gan gynnwys i’r Wisg Werdd:
Angharad Fychan: Mae Angharad Fychan, Pen-bont Rhydybeddau, Aberystwyth, wedi cyfrannu’n helaeth i faes enwau lleoedd. Er Parhau darllen

5 Ebrill 2020: Rhaglen Dei Thomas

Roedd tair eitem yn y rhaglen yn trafod gwaith y Gymdeithas (gweler 29-chwefror-2020-ymgyrch-casglu-enwau-dyffryn-ogwen).

Dyma ddolen i sgwrs John Llywelyn Williams am Cae Gwilym Ddu:

https://drive.google.com/file/d/1UjGykRX-mi7WP9btyN5pBE00N8-fzm2K/view?usp=sharing

i sgwrs Thelma Morris am Cae’r Deintur:

https://drive.google.com/file/d/1NEK3e6QyFtSvNBfIej9Y_ihneaGKd1tc/view?usp=sharing

a sgwrs Rhian Parry am waith y Gymdeithas:

https://drive.google.com/file/d/1JwTtZIyus-YdJDMxVKQJhPPK4lWI5WZa/view?usp=sharing