Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

7 Hydref 2017: SWYDDOGION A PHWYLLGOR 2017-20

Dyma’r criw a etholwyd yn y Cyfarfod Blynyddol ar 7 Hydref i lywio gweithgareddau’r Gymdeithas am y tair blynedd nesaf (o’r chwith i’r dde): David Thorne (Cadeirydd), Ifor Williams (Trysorydd), Richard Huws (Ysgrifennydd Aelodaeth), Hywel Wyn Owen, Gareth Bevan (a fydd yn parhau yn Olygydd y Cylchlythyr), Dafydd Whiteside Thomas, Rhian Parry, Dei Tomos (Is-gadeirydd), David Parsons, ac Angharad Fychan (Ysgrifennydd). Yn absennol o’r llun mae Sara Wheeler.