Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Digwyddiadau

10 – 13 Mai / May 2024

SNSBI Spring Conference
Dublin City University

17 Mai / May 2024

Carto-Cymru – Symposiwm Mapiau Cymru 2024

Mapiau a’u Crewyr

Drwm, LLGC / NLW, Aberystwyth

https://www.llyfrgell.cymru/ymweld/pethau-iw-gwneud/digwyddiadau

18 Mai / May 2024

Taith Gerdded / Guided Walk (in Welsh)

dan arweiniad / led by John Williams, Aberystwyth,

Ystradmeurig, Ceredigion,

6-7 milltir / miles

Enwau i / names to:  angharad.fychan@googlemail.com 

Nifer cyfyngedig o lefydd / limited number of places

5 Hydref / October 2024

Cynhadledd Flynyddol a ChCB CELlC / WPNS Annual Conference and AGM

Drwm, LLGC / NLW, Aberystwyth