Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Digwyddiadau

1 Hydref / October 2022

Cynhadledd Flynyddol a ChCB CELlC / WPNS Annual Conference and AGM

Ar lein / on line. Am ddim i aelodau; £10 (taliad banc ar lein) neu £12 (siec /arian parod) i eraill, i gynnwys aelodaeth blwyddyn /

free for members; £10 (online banking) or £12 (cheque / cash) for others, including a year’s membership

Simultaneous translation into English available

Cysylltwch ag enwaulleoedd@gmail.com erbyn 28 Medi /

contact enwaulleoedd@gmail.com by 28 September

9:30-9:40 Croeso / Welcome

Dylan Foster Evans, Cadeirydd CELlC / WPNS Chairman

9:40-10:10 Seicoddaearyddiaeth ac Enwau Lleoedd yn Ardal Caernarfon

Rhys Mwyn

10:10-10:40 Mapping the Maps

Jon Dollery & Scott Lloyd

10:40-11:10 Dyddiadur Owen Edwards, Pren-teg

Duncan Brown

11:10-11:40 Using place-names to understand the medieval and pre-Norman landscape of Wales: a case-study from north Pembrokeshire

Rhiannon Comeau

13:00 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol / Annual General Meeting

20 Hydref / October 2022, 19:30

Cymdeithas Hanesyddol Caerwys a Darganfod Hen Dai Cymreig / Caerwys Historical Society and Discovering Old Welsh Houses

Hywel Wyn Owen

‘Names of some Clwyd plasau’

Neuadd y Dre / Town Hall, Caerwys.

29 Hydref / October 2022

Society for Name Studies in Britain and Ireland

Autumn Day Conference

‘Names and local history’

University of Leicester 

Proposals invited for twenty-minute papers on any relevant topic  to be sent by 1 October to Dr Richard Jones via secretary@snsbi.org.uk

www.snsbi.org.uk

4 Tachwedd / November 2022, 10:00

U3A

Rhian Parry

‘Footpaths, Fords and Fields / Llwybrau, Rhydau a Chaeau’

Neuadd Trearddur

7 Hydref / October 2023

Cynhadledd Flynyddol a ChCB CELlC / WPNS Annual Conference and AGM

Drwm, LLGC / NLW, Aberystwyth