Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru
Sleid 1
Sleid 2
Sleid 3
Sleid 4
previous arrow
next arrow

Ymunwch

Ymunwch a'r Gymdeithas

Button

Ymunwch

Ymunwch a'r Gymdeithas

Button

Mapiau

Mapiau a data'r gymdeithas

Button

Am y Gymdeithas

Am Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru

Button

Croeso i wefan Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru.

Amcan y Gymdeithas yn fras yw:
  • Hybu ymwybyddiaeth, astudiaeth a dealltwriaeth o enwau lleoedd Cymru
  • Ystyried perthynas enwau lleoedd Cymru â ieithoedd, tirwedd, hanes a diwylliant y wlad
  • Gwarchod enwau lleoedd Cymru
Er mwyn cyflawni hyn, bwriad y Gymdeithas yw:
  • Cefnogi unigolion a grwpiau i gofnodi, dadansoddi a dehongli enwau lleoedd
  • Lledaenu gwybodaeth am enwau lleoedd
  • Cyhoeddi newyddlen ynghylch enwau lleoedd Cymru
  • Cynnal gwefan am enwau lleoedd Cymru
  • Cynnal cynhadledd flynyddol

Ymuno

I ymuno â’r Gymdeithas, argraffwch y Ffurflen Ymaelodi, a’i hanfon wedi ei llenwi i’r cyfeiriad a nodir arni.