Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Mapiau

Gyda dyfodiad y we mae’n haws nag erioed cael mynediad at fapiau o Gymru. Er mai prin yw’r mapiau sy’n gwbl gywir o ran ffurfiau’r enwau lleoedd a ddangosir arnynt, maen nhw’n adnoddau pwysig er mwyn lleoli enwau ac, yn achos y mapiau cynnar yn enwedig, yn fodd i godi ambell ffurf hanesyddol ddadlennol.

Dyma ddetholiad ohonynt:

Casgliad y Werin
Gwefan sy’n cynnwys mapiau manwl 1:2,500 yr OS o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac felly’n dangos llawer o enwau lleoedd nad ydynt bellach i’w gweld ar fapiau modern:
http://www.casgliadywerincymru.co.uk/

Microsoft Bing Maps
Gwasanaeth mapio Microsoft sy’n cyfuno mapiau’r Ordnance Survey gyda lluniau o’r awyr o’r tirwedd:
http://www.bing.com/maps/

Google Maps
Gwasaneth mapio Google sy’n cynnig mapiau traddodiadol, lluniau o’r awyr, a’u gwasanaeth Street View sy’n eich galluogi i weld yr olygfa a geir o ffyrdd a strydoedd y wlad:
http://maps.google.com/

Old Maps
Gwefan sy’n caniatáu i chi chwilio a phrynu mapiau 1:2,500 yr OS o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg:
http://www.old-maps.co.uk/

OpenStreetMaps
Gwefan prosiect sy’n ceisio creu mapiau rhydd, rhad ac am ddim o’r byd drwy alluogi gwirfoddolwyr i gyd-weithio a chyfrannu data. Mae cryn fanylder i’w mapiau, ond mae tuedd ganddynt i ddangos ffurfiau Saesneg ar enwau Cymru ar hyn o bryd:
http://www.openstreetmap.org/

[osm_map lat=”52.429″ long=”-3.915″ zoom=”7″ width=”600″ height=”450″ marker=”53.159,-4.091″ marker_name=”wpttemp-red.png” control=”scaleline” type=”Mapnik”]

Enghraifft o fap OpenStreetMaps.

Ordnance Survey
Yr Ordnance Survey yw asiantaeth fapio llywodraeth y Deyrnas Unedig. Maent yn cynnig mynediad ar-lein rhad ac am ddim at eu mapiau drwy’r gwasanaeth Get-a-map:
http://www.getamap.ordnancesurveyleisure.co.uk/

Streetmap
Gwefan sy’n canolbwyntio ar ddangos mapiau gydag enwau a manylion strydoedd a ffyrdd wedi’i dangos yn glir arnynt:
http://www.streetmap.co.uk/

Visions of Britain
Dewis helaeth o fapiau hanesyddol o’r Deyrnas Unedig O ganlyniad, mae’n un o’r safleoedd mwyaf defnyddiol ar gyfer lleoli mân enwau lleoedd:
http://www.visionofbritain.org.uk/