Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Mapiau Print

Dyma ddetholiad o fapiau print o Gymru.

The Godfrey Edition
Mae Alan Godfrey Maps yn arbennigo mewn atgynhyrchu hen fapiau OS a’u gwerthu am y pris rhesymol o £2.50 yr un.

Mae’r mapiau canlynol yn rhai manwl iawn sydd wedi’u codi o fapiau graddfa 1/2500 yr OS a’u hailargraffu ar raddfa o 14 modfedd i’r filltir:
http://www.alangodfreymaps.co.uk/wales.htm
http://www.alangodfreymaps.co.uk/wales2.htm