Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Map Digidol

O’r cychwyn, bwriad y Gymdeithas a’i phrosiect Gwarchod oedd gweithio o fewn cymdeithasau a sefydliadau cyhoeddus.  Mae’n cysylltiadau agos â Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyfoethogi’n gweithgareddau a’n galluogi i ymestyn at y cyhoedd.

Gofynnwyd i ni ychwanegu at gronfa ddata enwau tirweddol CNC, sef y mân enwau lleol y dymunent eu gweld yn cael eu hychwanegu at y mapiau a ddefnyddir gan eu gweithwyr o ddydd i ddydd. Mae enwau pyllau afonydd yn un enghraifft.  Er mwyn hwyluso hyn, cawsom fynediad at fapiau digidol CNC sy’n ein galluogi i gofnodi enwau tirweddol neu doponymau yn y byd enwau lleoedd. Mae gweithio’n glòs â ChNC o fudd i’r ddwy ochr.  A thrwy’r gwaith yma, daethom i greu cysylltiad ymarferol â’r Arolwg Ordnans, corff sydd yn allweddol i’n hymdrechion cenedlaethol. Gobeithiwn ddatblygu hyn a chryfhau’r berthynas.

Rydym yn gobeithio y bydd y map digidol ar gael i’r cyhoedd yn fuan.