Protecting the Place Names of Wales

Links

GENERAL

Archif Melville Richards :

Cronfa Ddata Enwau Lleoedd  ~ Place-Name Database

www.e-gymraeg.co.uk/enwaulleoedd/amr/

A Vision of Britain Through Time

www.visionofbritain.org.uk/

Casgliad y Werin ~ People’s Collection Wales

www.casgliadywerin.cymru/ ~ www.peoplescollection.wales/

Coflein

www.coflein.gov.uk/cy/ ~ www.coflein.gov.uk/

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ~ Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

cbhc.gov.uk ~ rcahmw.gov.uk

Comisiynydd y Gymraeg ~ Welsh Language Commissioner

www.comisiynyddygymraeg.cymru ~ www.welshlanguagecommissioner.wales

Cyfoeth Naturiol Cymru ~ Natural Resources Wales

naturalresources.wales/

Cymdeithas Edward Llwyd

www.cymdeithasedwardllwyd.org.uk

Cynefin:

Mapiau Degwm Cymru ~ The Tithe Maps of Wales

cynefin.archiveswales.org.uk/cy/ ~ cynefin.archiveswales.org.uk/en/

Enwau Cymru

www.e-gymraeg.org/enwaucymru/ ~ www.e-gymraeg.org/enwaucymru/chwilio_en.aspx

Geiriadur Prifysgol Cymru ~ The University of Wales Dictionary

www.gpc.cymru

GB1900

www.gb1900.org/

History Points

www.historypoints.org

Institute for Name Studies

https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/ins/index.aspx/

Llên Natur

www.llennatur.com/Drupal7/llennatur/

MOROL:

Sefydliad Astudiaethau Hanes Morwrol Cymru ~  Institute of Welsh Maritime Historical Studies

www.cymry.net/morol/

Old Maps Online

www.oldmapsonline.org

Papurau Newydd Cymru Arlein ~ Welsh Newspapers Online

papuraunewydd.llyfrgell.cymru/ ~ newspapers.library.wales//

Parc Cenedlaethol Eryri ~ Snowdonia National Park

www.eryri-npa.gov.uk/

Some Placenames in South Wales

someplacenamesinsouthwales.4t.com/index.html

Where’s The Path

wtp2recorder.appspot.com/wheresthepath.htm

Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd ~ The Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

www.cymru.ac.uk/cy/YGanolfanGeltaidd/ ~ www.cymru.ac.uk/en/CentreforAdvancedWelshCelticStudies/

Yr Arolwg Ordnans ~ The Ordnance Survey

www.ordnancesurvey.co.uk/

PLACE-NAME SOCIETIES

Scottish Place-Name Society

www.spns.org.uk

Society for Name Studies in Britain and Ireland

www.snsbi.org.uk

The English Place-Name Society

www.nottingham.ac.uk/research/groups/epns/index.aspx

 

Ulster Place-Name Society

www.ulsterplacenames.org/

DISCUSSION GROUPS

Yahoo             Enwau Lleoedd

www.groups.yahoo.com/group/enwaulleoedd/

Facebook         Enwau Lleoedd (Welsh place-names)

www.facebook.com/groups/263839124470/?fref=ts