Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Cysylltu

Mae gan y Gymdeithas ddiddordeb penodol mewn magu perthynas ag unigolion a sefydliadau sy’n ymwneud ag enwau lleoedd er mwyn annog ac hyrwyddo’r gwaith o gofnodi, dadansoddi a lledaenu gwybodaeth am enwau Cymru.

E-bost cyffredinol:

enwaulleoedd@gmail.com

E-bost ynglŷn â’r bwletin:

bwletinCELLC@gmail.com

E-bost ynglŷn â’r wefan:

gwefanCELLC@gmail.com

Ffurflen cofnodi tystiolaeth am newid enwau lleoedd:

Newid-Enwau.docx

Cyfeiriad:

Angharad Fychan,
Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymraeg a Cheltaidd,
Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3HH

 

Yn anffodus, nid oes modd i ni ateb ymholiadau unigol ar darddiad enwau lleoedd ar hyn o bryd.

Ymuno

I ymuno â’r Gymdeithas, argraffwch y Ffurflen Ymaelodi, a’i hanfon wedi ei llenwi i’r cyfeiriad a nodir arni.