Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Cynhadledd Flynyddol 2014

Rhaglen a Ffurflen Gofrestru Cynhadledd 2014

CYMDEITHAS ENWAU LLEOEDD CYMRU
Prifysgol Abertawe, 4 Hydref 2014
10.00-10.30 Paned a chofrestru
10.30-10.35 Croeso: David Thorne
10.35-10.45 Agor y Gynhadledd: Christine James Athro Cyswllt Academi Hywel Teifi ac Archdderwydd Cymru
Sesiwn y bore
10.45-10.50 Cadeirydd Tudur Hallam
10.50-11.30 Enwau Gŵyr a’r ddwy iaith Prys Morgan
11.30-12.10 Aspects of Cornish names Oliver Padel
12.10-12.50 Enwau ar daith Bedwyr ap Gwyn
12.50-2.00 Cinio
Sesiwn y pnawn
2.00-2.05 Cadeirydd Gwenno Francon
2.05-2.45 O Dreflan i Dre-ffin: enwau lleoedd y dychymyg llenyddol Robert Rhys
2.45-3.25 HistoryPoints: signposts to names and local history Rhodri Clarke
3.25-4.30 Cyfarfod Cyffredinol
David Thorne, Cadeirydd y Pwyllgor Llywio
4.30 Cloi’r Gynhadledd