Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Cynhadledd Flynyddol 2013

Rhaglen a Ffurflen Gofrestru Cynhadledd 2013

CYMDEITHAS ENWAU LLEOEDD CYMRU
Prifysgol Bangor, 5 Hydref 2013
10.00-10.30 Paned a chofrestru
10.30-10.35 Croeso: David Thorne
10.35-10.45 Agor y Gynhadledd:
Emyr Roberts
Prif Weithredwr
Cyfoeth Naturiol Cymru
Sesiwn y bore
10.45-10.50 Cadeirydd
Gwyn Thomas
10.50-11.05 Adnoddau Archifyddol Bangor
Einion Thomas
11.05-11.30 The Melville Richards Place-name Archive
Hywel Wyn Owen
11.30-12.10 Enwau Arfordirol Môn
Bedwyr Rees
12.10-12.50 Enwau Caeau ac Archaeoleg
Dyffryn Ogwen

John Llywelyn Williams a Lowri Williams
1.00-2.00 Cinio
Sesiwn y pnawn
2.00-2.05 Cadeirydd
Peredur Lynch
2.05-2.45 Tystiolaeth Enwau Caeau yng Ngogledd-Orllewin Cymru
Glenda Carr
2.45-3.25 Mapio’r Teifi: Campwaith Idwal Mathias
Twm Elias a David Thorne
3.25-4.30 Cyfarfod Cyffredinol
David Thorne, Cadeirydd y Pwyllgor Llywio
Rhian Parry: diweddaru gwybodaeth am brosiectau
4.30 Cloi’r Gynhadledd