Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Cynhadledd Flynyddol 2012

Fersiwn PDF o’r ffurflen gofrestru a manylion y gynhadledd
Fersiwn PDF o raglen y gynhadledd

CYMDEITHAS ENWAU LLEOEDD CYMRU
Archifau Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd, 6 Hydref 2012
10.00-10.30 Paned a chofrestru
10.30-10.35 Croeso: David Thorne
10.35-10.45 Agor y gynhadledd: Meri Huws, Comisiynydd yr Iaith Gymraeg
Sesiwn y bore
10.45-10.50 Cadeirydd Glyn E Jones
10.50-11.45 Glamorgan Archives, sources for place-name historians
Susan Edwards, Archifydd Morgannwg, a Richard Morgan

11.45-12.15 Enwau lleoedd sipswn Cymru
Brynach Parri
12.15-1.00 Cofnodi enwau yn ddigidol
Rheinallt Ffoster-Jones, Tom Pert
1.00-2.15 Cinio
Arddangosfa a thaith fer o amgylch yr archifau
Sesiwn y pnawn
2.15-2.20 Cadeirydd Robert Owen Jones
2.20-2.50 Enwau lleoedd Cymraeg ym Mhatagonia
Dewi Evans
2.50-3.20 Some field-naming patterns in the tithe map for Llandrillo-yn-Rhos
Mike Headon
3.20-4.30 Cyfarfod Cyffredinol
David Thorne, Cadeirydd y Pwyllgor Llywio
Hywel Wyn Owen: cyflwyno Gwynedd Pierce, Llywydd er Anrhydedd
4.30 Cloi’r gynhadledd: David Thorne