Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Cynhadledd Flynyddol 2011

Cynhalwyd Cynhadledd Flynyddol 2011 yn:

Y Drwm,

Llyfrgell Genedlaethol Cymru,

Aberystwyth

ar 1 Hydref 2011

Dyma oriel luniau o’r cyfrannwyr: Oriel

Ffurflen gofrestru a fersiwn PDF o’r rhaglen

10.00-10.30 Paned a chofrestru
10.30-10.35 Croeso
Hywel Wyn Owen
10.35-10.45 Agor y Gynhadledd
Alun Ffred Jones AC
Cadeirydd y Bore
Gareth Bevan
10.45-11.30 Adnoddau casgliad mapiau Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar gyfer astudio enwau lleoedd, gyda sylw arbennig i’r mapiau degwm ar gyfer enwau caeau
Robert Davies
11.30-12.00 Dyrnaid o gaeau, dyrnaid o broblemau
David Thorne
12.00-12.30 Caerfyrddin, yr enw a’r hanes
Prys Morgan
1.00-2.15 Cinio
Arddangosfa o adnoddau Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar gyfer
ymchwil enwau lleoedd
Cadeirydd y Prynhawn
Dei Tomos
2.15-2.45 Sefydlu Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru
David Thorne
2.45-3.15 Ieuan Buellt, cymwynaswr enwau lleoedd
Angharad Fychan
3.15-3.45 Offa’s Dyke and other stories: English and Welsh in the Middle March
David Parsons
3.45-4.15 Hybu a chyllido prosiectau
Rhian Parry
4.15-4.20 Cloi’r gynhadledd
Hywel Wyn Owen