Protecting the Place Names of Wales

24 Mawrth 2022: Cerdded y Caeau

Mae Cerdded y Caeau gan Rhian Parry yn benllanw gwaith oes. Datblygodd y gyfrol o ymchwil doethuriaeth yr awdur ac ynddi fe ddadlennir sut y gall yr ystyr y tu ôl i enwau lleoedd, ffermydd a chaeau uno tirwedd, hanes Continue reading

17 Gorffennaf 2019: Gŵyl Tysilio

Rhoddwyd darlith gan Hywel Wyn Owen yn Eglwys Tysilio, Porthaethwy.  Mewn golau cannwyll y cyflwynodd Hywel ei ddarlith amser cinio ond roedd hi’n ddarlith ddisglair iawn!  Dewisodd nifer o enwau lleol i’w trafod yn naturiol ddwyieithog a chafwyd canmoliaeth fawr. Continue reading

17 July 2019: Gŵyl Tysilio

Hywel Wyn Owen gave a lecture at St Tysilio’s Church, Menai Bridge. Hywel delivered his lunchtime lecture by candle light but it was quite a brilliant lecture! He chose a number of local names and discussed them bilingually in a Continue reading

24 June 2019: Lottery Grant

WELSH PLACE-NAME SOCIETY SECURES NATIONAL LOTTERY SUPPORT

Today, the National Lottery announced the award of a grant of £38,000 to the Welsh Place-Name Society to develop the heritage project LLWYBRAU. The main aims of the project are to raise awareness Continue reading

24 Mehefin 2019: Grant Loteri

CYMDEITHAS ENWAU LLEOEDD CYMRU YN SICRHAU CEFNOGAETH GAN Y LOTERI GENEDLAETHOL

Heddiw, cyhoeddodd y Loteri Genedlaethol bod grant o £38,000 wedi ei ddyfarnu i Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru ar gyfer datblygu prosiect treftadaeth o’r enw LLWYBRAU. Prif amcanion y prosiect Continue reading