Protecting the Place Names of Wales

24 June 2019: Lottery Grant

WELSH PLACE-NAME SOCIETY SECURES NATIONAL LOTTERY SUPPORT

Today, the National Lottery announced the award of a grant of £38,000 to the Welsh Place-Name Society to develop the heritage project LLWYBRAU. The main aims of the project are to raise awareness Continue reading

24 Mehefin 2019: Grant Loteri

CYMDEITHAS ENWAU LLEOEDD CYMRU YN SICRHAU CEFNOGAETH GAN Y LOTERI GENEDLAETHOL

Heddiw, cyhoeddodd y Loteri Genedlaethol bod grant o £38,000 wedi ei ddyfarnu i Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru ar gyfer datblygu prosiect treftadaeth o’r enw LLWYBRAU. Prif amcanion y prosiect Continue reading