Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

17 Gorffennaf 2019: Gŵyl Tysilio

Rhoddwyd darlith gan Hywel Wyn Owen yn Eglwys Tysilio, Porthaethwy.  Mewn golau cannwyll y cyflwynodd Hywel ei ddarlith amser cinio ond roedd hi’n ddarlith ddisglair iawn!  Dewisodd nifer o enwau lleol i’w trafod yn naturiol ddwyieithog a chafwyd canmoliaeth fawr. Parhau darllen

24 Mehefin 2019: Grant Loteri

CYMDEITHAS ENWAU LLEOEDD CYMRU YN SICRHAU CEFNOGAETH GAN Y LOTERI GENEDLAETHOL

Heddiw, cyhoeddodd y Loteri Genedlaethol bod grant o £38,000 wedi ei ddyfarnu i Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru ar gyfer datblygu prosiect treftadaeth o’r enw LLWYBRAU. Prif amcanion y prosiect Parhau darllen

30 Medi 2018: Taith Gerdded Pumlumon

Ar Ddydd Sul 30 Medi cynhaliwyd taith gerdded enwau lleoedd gan y Gymdeithas, o dan arweiniad medrus Angharad Fychan, i ardal Nant-y-moch a Phumlumon. Roedd dros 20 ar y daith a chafwyd cyfle i glywed am darddiad sawl enw hanesyddol Parhau darllen