Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Darlith

Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul a’r Fro

David Thorne yn siarad am:
“Pwysigrwydd enwau lleoedd ac enwau caeau i hanesydd lleol”

29 Hydref, 7.30 Neuadd Tysul, Llandysul