Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

24 Mehefin 2020: Dyfrgwn

Mae ein trysorydd, Richard E Huws, wedi caniatáu inni gynnwys astudiaeth hynod ddiddorol ganddo o enwau lleoedd Cymru sy’n cynnwys yr elfen dwrgi / dyfrgi neu amrywiadau arni. Mae’n apelio am enwau tebyg eraill, os oes rhai.