Yn Gwarchod Enwau Lleoedd Cymru

Newyddion

10 Mai 2022: Gwynedd Pierce

Trist yw gorfod rhoi gwybod am farwolaeth ein Llywydd er Anrhydedd, Gwynedd Pierce, yr wythnos diwethaf, ac yntau ar fin cyrraedd 101 oed. Llai na blwyddyn yn ôl cyflwynodd y Gymdeithas gyfrol deyrnged iddo, Ar Drywydd Enwau Lleoedd, yn Parhau darllen

24 Mawrth 2022: Cerdded y Caeau

Mae Cerdded y Caeau gan Rhian Parry yn benllanw gwaith oes. Datblygodd y gyfrol o ymchwil doethuriaeth yr awdur ac ynddi fe ddadlennir sut y gall yr ystyr y tu ôl i enwau lleoedd, ffermydd a chaeau uno tirwedd, hanes Parhau darllen

Yr Wyddfa ac Eryri

Mae Parc Cenedlaethol Eryri wedi datgan y bydd Grŵp Tasg a Gorffen ar Enwau Lleoedd yn ystyried a ddylid defnyddio’r enwau Cymraeg uchod yn unig, yn ymgynghori, ac yn adrodd mewn rhai misoedd. Felly bydd cyfle i gymryd rhan mewn Parhau darllen

Dilyn Enwau ar hyd Llwybr Arfordir Môn

Gofynnwyd i’r Gymdeithas roi cyngor a chefnogaeth i swyddogion Cyngor Ynys Môn, swyddogion llwybr arfordir gogledd Cymru yn Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Chyfeillion y Llwybr ym Môn.

Bwriad y cyfeillion oedd gosod polion ar hyd y llwybr yn achlysurol Parhau darllen